İNK GÜNLÜK İŞ İDARƏETMƏ PANELİ
MƏLUMATLAR
    ÜZƏRİNDƏ İŞ GEDİR
      BİTİRİLDİ

        İŞ ƏLAVƏ ETMƏK ÜÇÜN ENTER DÜYMƏSİNƏ BASIN.(İŞ ƏLAVƏ EDƏRKƏN AD, SOYAD VƏ VƏZİFƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ VACİBDİR TƏŞƏKKÜRLƏR)